>
Copyright ©  2014. Osnovni sud u Velikom Gradištu.                                                                                               Webmaster Aleksandar Kosanović
Република Србија
Житни трг 3    12220 Велико Градиште      012/662-151   012 / 662-152
Основни суд у Великом Градишту
COVID19
К О Р О Н А   В И Р У С
Молба за препис-фоткопију документа
Образац притужбе
Захтев за уверење да се против лица не води истрага и да против њега није у току кривични поступак
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја
Жалба када орган власти није поступио /није поступио у целости/ по захтеву тражиоца у законском року - ћутање управе
Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији