>
Copyright ©  2014. Osnovni sud u Velikom Gradištu.                                                                                                                 Webmaster Aleksandar Kosanović
Република Србија
Житни трг 3    12220 Велико Градиште      012/662-151   012 / 662-152
Основни суд у Великом Градишту
ПИБ:                                      108341340
Матични број:                    17865463
Шифра делатности:          8423
Текући рачун - редован    840-1166621-25
Текући рачун - таксе          840-30628845-44
Текући рачун  - депозит    840-433802-74


E-mail:              uprava@vg.os.sud.rs
Сајт суда            www.vg.os.sud.rs
Основни суд у Великом Градишту

Житни трг 3
12220 Велико Градиште


Телефон централа -  012 / 662-151      
                                 012 / 662-152

Судска управа       -  012 / 662-260Пр икажи већу мапу