>

Copyright ©  2014. Osnovni sud u Velikom Gradištu.                                                                                               Webmaster Aleksandar Kosanović
Република Србија
Житни трг 3    12220 Велико Градиште      012/662-151   012 / 662-152
Основни суд у Великом Градишту
К О Р О Н А   В И Р У С
Поштовани суграђани, обавештавамо Вас да је у оквиру Oсновног суда у Великом Градишту на адреси
Житни трг бр.13 II спрат, кабинет бр.26, почела са радом Служба за подршку решавању спорова путем посредовања (медијације).

Наш циљ је да Вам пружимо све релевантне информације о поступку посредовања (медијације), који је могуће спровести и у згради суда без сношења било каквих трошкова.

Све додатне информације које Вас интересују можете добити сваког радног дана у периоду од 09-15 часова непосредно у згради суда, као и:
                                                          -  путем телефона: 012/662-151 и 012/662-152
                                                          -  електронске поште: uprava@vg.os.sud.rs
и jovanovic.jelena@vg.os.sud.rs
Шта је посредовање ( медијација )
Посредовање је поступак мирног вансудског решавања спорног односа, у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника (медијатора) који као неутрално и непристрасно лице, коришћењем посебних техника и усмеравањем комуникације између сукобљених страна, помаже у преговорима чији је циљ постизање заједнички прихватљивог споразума о решавању сукоба или спора.

Зашто се определити за поступак посредовања.
1. Стране саме одлучују да ли ће да учествују у поступку посредовања, и слободне су да једнострано изађу из поступка посредовања без икаквих последица.
2. Посредник не намеће решење спора странама већ им помаже да оне саме до решења спора дођу.
3. Посредовање пружа могућност да из овог поступка све стране изађу задовољне, до код судског поступка једна страна ће сигурно изаћи као поражена.
4.За разлику од судског поступка у поступку посредовања могуће је расправљати и о емоционалним и ирационалним  разлозима уласка у спор.
5. Стране нису ограничене да расправљају само о предмету судског спора.
6. Споразум о решавању спора посредовањем може имати снагу извршне исправе тако да није неопходно да стране спор решавају пред судом.
7. Поступак посредовања је хитан-требао би да се оконча за 60 дана.
8.  Посредовање у решавању спорова је јефтиније од судског поступка.
Стране у поступку посредовања су слободне да изаберу посредника.  Јединствени регистар посредника води се за целу територију Републике Србије који можете погледати овде http://www.mpravde.gov.rs/intermediaries.php