>
Copyright ©  2014. Osnovni sud u Velikom Gradištu.                                                                                               Webmaster Aleksandar Kosanović
Република Србија
Житни трг 3    12220 Велико Градиште      012/662-151   012 / 662-152
Основни суд у Великом Градишту
COVID19
К О Р О Н А   В И Р У С
Суд у Великом Градишту основан је још у лето 1838. године. Кроз векове који су иза нас, суд у Великом Градишту постојао је као једна од значајнијих институција у дугогодишњем развоју правосуђа у Србији и при том се успешно мењао задржавајући традицију, углед, али се и осавремењавао и на тај начин приближавао и био доступнији грађанима. Ове 2014. године по први пут, испред Вас су странице које ће Вам, искрено се надамо, помоћи да откријете себи интересантне информације, знатно олакшате сналажење у правном систему и приближите дух ове институције свом поимању суда и правде.


Потрудили смо се да Вас начелно упознамо са правилима рада наших служби, начином на који можете приступити суду и остваривати своја права. У нади, да смо на овај начин отворили врата нашег суда, позивамо Вас да нас контактирате, како би остварили заједнички циљ, сарадњу, разумевање и међусобно поштовање.


Основни суд у Великом Градишту формиран је законом о Седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ( службени гласник РС 101/2013 ) за територију општина Велико Градиште и Голубац. Одлуком Високог Савета судства о броју судија у судовима са седнице од 13.10.2015. године, утврђен је број од 7 судија, а на основу решења Високог савета судства, у Основни суд у Великом Градишту је распоређено 6 судија.


Седиште
Основног суда је у судској згради у Великом Градишту, Житни трг 3, 12220 Велико Градиште.